Już  9 lipca rozpocznie się 9. edycja Festiwalu Wakacyjne Kadry, która odbędzie się w ramach Kręgów Sztuki w Cieszynie, Katowicach i Krakowie. Na uczestników czekają darmowe projekcje filmów, koncerty, warsztaty, wykłady i spotkania. „Wakacyjne Kadry”, to festiwal filmowy, który odbywa się w Cieszynie od 2006 roku.. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków unijnych w ramach projektu „Ciesz się Cieszynem…